«Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου»

16/3/2022

«Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου»

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου», προϋπολογισμού 291.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/04/2022 και ώρα 15:00».

Αρχεία:
Περίληψη
Προκήρυξη
Διακήρυξη
Διευκρινίσεις