«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ»

10/4/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ»

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της Βρίσας»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-04-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση